Haldusteenus

Igasuguse haldusteenuse korterelamutes osutamine toimub vastavalt õigusaktidele ning on alati korteriomanike huvidest lähtuv. Haldusteenuse edukas teostus tagab kinnisvara pikaaegse säilimise nii füüsilises, juriidilises kui ka majanduslikus võtmes.

Teenuse hind sõltuvalt majast eraldi hinnapakkumise alusel.

Haldusteenuses sisaldub:

 • Tellija nõustamine objekti puudutavates küsimustes;
 • Objektide lähteandmete kontrollimine;
 • Objektidele hooldusraamatute täitmise korraldamine ;
 • Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 x aastas sisaldub hinnas (ruumi üür eraldi tasuga);
 • Objektidele ja selle osadele hooldus- ja/või kasutusjuhendite koostamise korraldamine (vajadusel);
 • Objektide füüsilise säilitamise korraldamine.
 • Heakorratööde – puhastus- ja koristustööde, haljastuse hoolduse jne korraldamine;
 • Heakorratööde – sise- ja väliskoristuse kvaliteedi pidev kontroll; suveperioodil tellimisel, muru niitmine ja talveperioodil lumekoristustööde tegemise järelvalve;
 • Kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine;
 • Hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine;
 • Järelvalve kinnistul hooldustöid tegevate firmade üle;
 • Objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvituselevõtmine;
 • Kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine, eelnevalt kooskõlastatud eelarvele;
 • Hooldus- ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide allakirjutamine tööde vastuvõtmisel;
 • Objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee-; ja soojasüsteemide vms) korraldamine vastavalt Lepingule;
 • Ülevaatuse andmete edastamine Tellijale koos oma ettepanekutega edasise tegevuskava planeerimiseks;
 • Mõõteseadmete taatlemise korraldamine;
 • Objektide (pea) mõõdikute näitude esitamine ja individuaalmõõdikute näitude kogumine ja edastamine;
 • Tehtud tööst aruandluse koostamine objektide kontaktisikutele viimaste nõudmisel;
 • arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelvalve ja ettepanekute tegemine eraldi tasu eest;
 • objektide juriidiliste küsimuste lahendamine või küsimuste edastamine küsimuse lahendamise võimatuse korral Tellijale;
 • hallatavate objekti omaniku või haldaja poolt ja nimel kinnisvara teenindamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine; vaidluste ja eriarvamuste tekkimisel lepingute osapoolte vahendamine;
 • objektide dokumentatsiooni haldamine, süstematiseerimine ja säilitamise tagamine;
 • pretensioonide lahendamine või pretensiooni lahendamise võimatuse korral edastamine Tellijale.
 • allhankijate toodete ja teenuste ning hinnakirjade tutvustamine Tellija klientidele;
 • objektil Tellija konsulteerimine ja nõustamine;
 • objektide majandusliku säilitamise korraldamine;
 • muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;
 • muud võimalikud ühekordsed korralduslikud tegevused, mis on seotud kinnisvara korrashoiu ja säilitamisega;
 • säilitama, süstematiseerima ja arhiveerima Tööga seotud dokumentatsiooni;
 • jooksvalt informeerida Tellijat Tööde tegemise käigus tekkinud probleemidest;
 • interneti suhtluskeskkonnas korteriomanikega suhtlemine;
 • tegelemine võlglastega KÜ nimel, tagamaks maksete laekumise.

GIGABERG OÜ

Reg. nr: 11554948
Aadress: Harjumaa, Tallinn linn, P. Süda tn 1, 10118

E-post: info@gigaberg.ee  //  Telefon: +372 5887 4373